Европалетите, производство на фирмата са произведени съгласно всички изисквания на стандарт